söndag 8 juli 2018

Gymnasieamnestin

IMG_9575-1068x712Foto: Egor Putilov

Majoriteten av amnestiafghanerna kan utvisas efter Migrationsdomstolens beslut

Lagen kan enligt domstolen inte tillämpas på de vars identitet inte är styrkt- vilket är 100 procent av de 9 000 afghanerna.

På fredagen avgjorde Migrationsdomstolen i Malmö ett fall där en irakier hänvisar till den så kallade gymnasieamnestin. Efter en lagprövning har man funnit att beredningen av förslaget avseende sänkt beviskrav för identitet varit så bristfällig att lagen inte får tillämpas.

LÄS MER: Migrationsdomstolen i Malmö tillämpar inte gymnasielagen

Då fallet gäller en individ som inte kunnat styrka sin identitet och ifall Migrationsöverdomstolen gör samma bedömning, kan detta komma att omfatta majoriteten av de 9 000 afghanerna då i princip samtliga dessas identiteter inte kunnat styrkas på något sätt.

LÄS MER: Detta är de 9 000 ‘ensamkommande’ utan asylskäl som får stanna

Efter att Lagrådet kritiserat den initiala beredningen av förslaget reviderade regeringen denna. Då tog man bland annat bort beviskravet för en person att styrka sin identitet. Sedan skickades den nya texten aldrig på ny remiss.

Det är denna del i texten som enligt Fredrik Löndahl på Migrationsdomstolen i Malmö inte går att tillämpa.

– Kärnan i problemet är att det inte var formulerat på det här sättet första gången man skickade det här på remiss. Efter all kritik som kom så gjorde man den här förändringen, och har då inte skickat den biten på remiss. Man har heller inte trängt in på djupet i de frågeställningar som väcks med anledning av den formuleringen, säger Löndahl till Expressen.

Löndahl bekräftar att lagen inte går att tillämpa för samtliga de som inte kunnat styrka sin identitet.

Statsminister Stefan Löfven (S) vill inte kommentera fallet då det är en ”pågående process”. Migrationsminister Heléne Fritzon (S) meddelar dock att man nu inväntar en eventuell överklagan.

Hos Sverigedemokraterna ser man positivt på att förslaget stött på patrull.

– Det är givetvis bra att jurister förmår säga stopp när lagar stiftas som går stick i stäv med annan lagstiftning, säger Paula Bieler (SD).

– I ett bredare perspektiv hopps jag också att fler väljare inser exakt hur inkompetent nuvarande regering, samt stödpartierna V och C, är i dessa frågor – nu.

Bieler framhåller att SD hela tiden betonat att slopandet av identitetskrav är en skandal, både för skälen domstolen nu anger men även för säkerhetsrisken det innebär.

– Förhoppningsvis blir det här domslutet vägledande så att inga uppehållstillstånd beviljas överhuvudtaget, så att hyckleriet om att dessa personer kommer få stanna fast inget talar för det kan få ett slut.

Hos Miljöpartiet vill Maria Ferm avvakta och se vad som händer.

– Det här är en dom som kommit i dag. Den domaren har valt att inte tillämpa delar av den nya gymnasielagen och i stället ge avslag på ansökan. Trots att Migrationsverket har yttrat sig om bifall.

– Vi får avvakta och se vad som händer framöver i rättsprocessen. Det här beslutet kommer ju säkert att överklagas och då kommer vi att följa vad som sker där. Eller vilka bedömningar som andra domstolar och Migrationsverket gör.

– Det finns många andra lagstiftningar som kritiserats av Lagrådet tidigare. Inte minst den tillfälliga asyllagen. Men den tillämpas ändå. Det här är nu gällande rätt. Från Miljöpartiets håll kommer vi att följa det här väldigt noga. Vi kommer arbeta på alla olika sätt för att värna de här ungdomarnas rättigheter även framöver.

Migrationsdomstolen i Malmö tillämpar inte gymnasielagen

Beredningen av förslaget avseende sänkt beviskrav är så bristfällig att lagen inte kan tillämpas."Förslaget borde ha skickats på ny remiss"

Regeringens kontroversiella amnesti för 9 000 afghanska män utan asylskäl stöter på patrull. I slutet av mars kom Lagrådet med sin kanske mest svidande kritik någonsin då man avstyrkte förslaget och konstaterade ”att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”.

Migrationsdomstolen har på fredagen avgjort ett mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli och finner alltså att den är så bristfällig att man inte kan tillämpa den.

Domstolen meddelar att det normala beviskravet för att klargöra sin identitet ska gälla.’

Källa: Samhällsnytt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Web Statistics