fredag 6 juli 2018

9 000 ensamkommande afghanerna

fatem

Majoriteten av de 9 000 ensamkommande afghanerna kommer att utvisas – trots den nya gymnasielagen.
Det kan bli resultatet om Migrationsöverdomstolen gör samma bedömning som Migrationsdomstolen i Malmö nu gjort.
– Sex dagar efter att den här lagen har trätt i kraft så har den nu underkänts av en domstol. Det måste på något sätt ändå vara ett rekord, säger Tobias Billström, Moderaternas gruppledare i riksdagen.

Den nya lagen om ensamkommande trädde i kraft den 1 juli. Under fredagen den 6 juli meddelade Migrationsdomstolen i Malmö den första domen där lagen tillämpats.
Och domstolens linje är att lagen inte går att tillämpa i de fall där den sökande inte har styrkt sin identitet. Detta är fallet för den absoluta majoriteten av de 9 000 ensamkommande,
visar en granskning som Expressen tidigare gjort. 
– Man har ändrat lagtexten mitt under pågående process och sen bara kört på, säger Fredrik Löndahl, chefsrådman vid Migrationsdomstolen i Malmö.
I migrationsmål är Migrationsöverdomstolen högsta instans. Om domen överklagas dit och överdomstolen går på samma linje som Migrationsdomstolen i Malmö blir avgörandet prejudicerande.

Klicka här för att läsa resten av artikeln.

Källa: Expressen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Web Statistics