tisdag 26 juni 2018

Fler människor ska jobba längre

jobb-split-jpg

Regeringen presenterar sitt förslag om att höja den så kallade las-åldern för att fler ska kunna jobba upp i en högre ålder. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) menar att det idag råder en brist på äldre arbetskraft på grund av diskriminering.

Regeringen presenterar sitt förslag för att fler människor ska stanna i arbetslivet allt längre, idag den 25 juni presenterar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) ett förslag om att arbetsgivare inte längre kan avsluta anställningar när de anställda fyller 67 år, uppger Arbetet.

Källa: Arbetet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Web Statistics