torsdag 21 juni 2018

Den svenska regeringen får bottenbetyg i internationell mätning av svenska folket

Opera Snapshot_2018-06-21_145950_www.allianceofdemocracies.org
The Democracy Perception Index (DPI), där man mäter medborgarnas tillit till regeringen, är ett forskningsprojekt utfört av Dalia Research i samarbete med The Alliance of Democracies och Rasmussen Global.
DPI-mätningen rankar länder efter hur effektivt de uppfattas agera avseende fyra punkter:
1. Känsla av deltagande i politiken
2. Tillit till att regeringen arbetar för folket
3. Yttrandefrihet och rätten till att uttrycka åsikter
4. Information och tillgång till balanserad och neutral information
Den senaste mätningen omfattar 125 000 människor i 50 länder och utfördes mellan 6-18 juni.
En majoritet upplever att de inte har en röst i politiken och att respektive regering inte agerar i enlighet med folkets bästa – något som är än mer förekommande i demokratiska länder.
Bottenbetyg för Sverige
När det specifikt gäller frågan om regeringen arbetar för folkets bästa, uppger hela 70 procent i Sverige att det sällan eller aldrig sker. Endast Portugal, Österrike och Kenya har sämre siffror.
När det gäller övriga frågor hamnar Sverige omkring 50 procent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Web Statistics