fredag 15 juni 2018

10 saker som gör att du misslyckas med Attraktionslagen

Här är en lista över 10 vanliga misstag som håller dina önskningar borta:

  1. Att tänka på vad du inte vill ha
  2. Spendera mer tid att tänka negativa tankar än du tänker positivt
  3. Att vara otålig
  4. Inte tänka på vad du vill ha
  5. Inte göra det du älskar – inte upprätthålla ett positivt mentalt/känslomässigt tillstånd
  6. Förklara att lagen om attraktion inte fungerar och att du inte får det du önskar dig
  7. Att inte vara specifik i din önskan
  8. Att försöka kontrollera hur, var och eller/när din önskan ska komma
  9. Tankar om oro kring allt som kan gå fel
  10. Att vara fördömande och otacksam

De här sakerna försätter dig i ett negativt tillstånd och din vibration kommer vara negativ vilket får som resultat att du attraherar mer av det du inte önskar. Om du kommer på dig själv med att göra någon eller flera av sakerna på listan så är det bara att du distraherar dig från det och gör något som istället skapar en mer positiv känsla inom dig. När du blivit av med dessa självbegränsande beteenden och tankar  så har gjort dig av med det som stått mellan dig och dina drömmar. Kort och gott kan man säga så här: ”Var glad redan nu, då kommer det du önskar till dig”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Web Statistics