fredag 25 maj 2018

Migrationskorruptionen på svenska ambassader och konsulat ökar

Foto: TT

Visum som stulits eller gått till fel personer. Erbjudanden om att gå före i kön om man betalar pengar. Efter flera skandaler har Riksrevisionen granskat skyddet mot korruption och oegentligheter på de svenska ambassaderna – och hittat flera brister.

SVT och Ekot har avslöjat flera fall av misstänkta oegentligheter i hanteringen av visum på ambassader och konsulat.

Dessa och andra avslöjanden har gjort att Riksrevisionen valt att granska insatserna mot fel och fusk, ”om skyddet mot oegentligheter i migrationshanteringen vid utlandsmyndigheterna kan effektiviseras”.

Flera brister 
Granskningen visar nu bland annat att skyddet mot korruption och andra oegentligheter är svagt och kan stärkas. Enligt Riksrevisionens gäller det särskilt arbetet för att upptäcka oegentligheter och att utreda anmälda oegentligheter.

Riksrevisionen konstaterar i en sammanfattning att UD genomfört flera åtgärder för att stärka skyddet, men att det ändå ”i flera centrala delar är för svagt”.

Man rekommenderar flera skärpningar, bland annat av rutiner och inspektioner.

Bland annat bör rutinerna för utredning av anmälningar ses över ”eftersom den inte säkerställer att utredningar genomförs på ett oberoende, kompetent och rättssäkert sätt.”

FAKTA: AMBASSADER OCH VISUM 
Ansökningar om visum och uppehålls- och arbetstillstånd hanteras på ett 60-tal svenska ambassader och konsulat, som årligen hanterar 200 000 viseringsärenden och 70 000 ärenden om uppehållstillstånd.

Antalet migrationsärenden har ökat och antalet så kallade anknytningsärenden bedöms öka ytterligare framöver. Hos flera av utlandsmyndigheterna är köerna långa.

Samtidigt finns verksamheten ofta i miljöer med hög korruption och där det finns risk för påtryckningar.

Källor: Riksrevisionen, SvT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Web Statistics