tisdag 8 maj 2018

JOBBSATSNING

Mångmiljontjänst för asylsökande stoppas – kan bryta mot lagen
SVT avslöjar: Arbetsförmedlingen avbryter webbtjänst

Arbetsförmedlingen stoppar sin egen personal från att använda webbtjänsten Jobskills, som ska hjälpa asylsökande till jobb. En intern utredning visar att användningen kan bryta mot lagen. Det finns också risk att känsliga uppgifter om asylsökande kan hamna på avvägar. Redan i höstas beslutades att man skulle utreda Jobskills laglighet, men utredningen blev inte av förrän nu – efter att SVT ställt frågor om ärendet.

Jobskills är ett webbverktyg där asylsökande, redan när de kommer till Sverige, kan beskriva sina kompetenser och erfarenheter. De kan sedan publicera uppgifterna och bli sökbara för arbetsförmedlare och arbetsgivare.

Jobbsatsningen har kostat 90 miljoner
Skulle ta asylsökande närmare jobb • Ministern: ”Får dra lärdomar”

För tre år sedan förklarade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att regeringen skulle beställa en webbtjänst som skulle ta asylsökande närmare jobb. Tre år senare har satsningen kostat 90 miljoner, samtidigt som målgruppen krympt rejält. Arbetsförmedlingen har inte nått målet för antalet användare – och fram till nu har det knappt funnits några arbetsgivare i systemet.

Källa: SvT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Web Statistics