lördag 5 maj 2018

Det här vill Socialdemokraterna

FOTO: CAROLINA BYRMO

 

På fredagen presenterade Socialdemokraterna partiets migrationspolitik för kommande mandatperiod. Det handlar om kraftfulla skärpningar på en rad områden:

  • Avskaffa den så kallade Ebo-lagen, som ger asylsökande möjlighet att bosätta sig på andra ställen än Migrationsverkets boenden. S har kongressbeslut på det.
  • Fördubbla tiden som ska ha gått innan dess att en ny asylansökan, efter att ett avslag vunnit laga kraft, kan lämnas in, från fyra till åtta år.
  • Papperslösa ska inte kunna få försörjningsstöd, det vill säga socialbidrag.
  • Gränskontrollerna som infördes i november 2015 ska gälla tillsvidare, med formell omprövning varje halvår.
  • Asylsökande ska tas emot i och bo i särskilda ankomstboenden.
  • Kraven på att asylsökandes identitet ska vara fastställd skärps.
  • Asylsökande som fått avslag ska inte kunna vara kvar genom att i stället söka arbete, ett så kallat spårbyte.
  • Straffen för människosmuggling ska skärpas.
  • Biståndet ska användas för att förebygga och förhindra migration. Ett villkor ska kunna vara att biståndet påverkas om ett land inte tar tillbaka egna medborgare som inte får stanna i Sverige.
  • Sverige ska bara ta emot det antal asylsökande som motsvarar Sveriges storlek. För 2017 skulle det ha inneburit ungefär 14 000 personer, hälften av de som kom (27 000)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Web Statistics